Selasa, 27 Agustus 2013

ARTI DARI KALAMUN QODIMUN LA YUMALLU SAMA'UHU

 Kalämun Qodïmun lä yumallu samä’uhu

Dialah Al-Quran, Kalam Azaliy yang tiada bosan (telinga) mendengarnya

Tanazzaha ‘an Qowlin wa Fi’lin wa Niyyatin

yang Suci Bersih, kosong, dari ucapan, perbuatan, maupun bersit hati

Bihi Asytafï min Kulli Dä-in

Dengan al-Quran, aku berobat dari segala penyakit

wa Nüruhu Dalïlun li Qolbï ‘inda Jahlï wa Khayroti

dan Cahaya Al-Quran menjadi petunjuk bagi hati, di saat tidak tahu dan bimbangku

Fa Yä Robbi Matti’nï bi Sirri Khurüfihi

Maka Duhai Tuhanku, hiburlah aku dengan Rahasia tiap Hurufnya

Wa Nawwir bihi Qolbi wa Sam’iy wa Muqlatiy

Dan terangilah, dengan Al-Quran, hatiku, pendengaranku, dan penglihatanku

Wa Hablï bihi Fatkhan wa ‘Ilman wa Khikmatan

Dan karuniakan padaku, dengan Al-Quran, Keterbukaan Hati, Kepahaman Ilmu, dan Hikmah

Wa Änis bihi Yä Robbi fil Qobri Wakhsyatï

Dan gembirakanlah dengan Al-Quran, Duhai Tuhanku, kesusahan dalam Kuburku

Wa Sahhil ‘alayya Khifdzohu tsumma Darsahu

Dan mudahkanlah bagiku, menghafalkannya, lalu mempelajarinya

Bi Jähin Nabiy wal Äli tsumma shohäbat

Dengan kedudukan mulia Sang Nabi, Keluarga beliau, dan para Sahabat Sang Nabi

Wa Sholli wa Sallim Kulla Yaumin wa Laylatin

Dan Shalawat serta Salam, tiap siang maupun malam

‘Alä Man bihir Ròkhmänu Yaqbalu Da’wati

terhaturkan bagi Sang Nabi, yang dengannya, semoga Allah Ar-Rahman mengabulkan pintaku

Wa Älin wa Ashkhäbin Kirömin A-immatï

dan juga bagi Keluarga Nabi, serta para Shahabat Mulia Para Pemimpinku

Bihim Yaghfirul Ghoffäru Dzanbï wa Zallatï

Dengan mereka, semoga Allah Al-Ghoffar mengampuni dosa dan kelalaianku

sumber: Zia ul Haq (santri Krapyak yogya) Di salin Oleh : Nasrudin L (jombang)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMA KASIH ATAS KOMENTAR ANDA.