Langsung ke konten utama

THAHARAH

Pengertian.
Thaharah menurut bahasa adalah bersih dari kotoran, sedangkan menurut syara' terdapat dua pengertian, yakni :
 1. Melakukan sesuatu yang menyebabkan diperbolehkan melakukan sholat,seperti wudlu, mandi, dan tayamum.
 2. Menghilangkan hadats, najis,atau perbuatan yang searti dengan keduanya: seperti tayamum, atau perbuatan yang bentuknya sama dengan keduanya, seperti mandi sunnah, atau memperbarui wudhu (tajdidul wudlu) 
Dalil :
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( البقرة : 222
" Sesungguhnya Allah mencintai orng-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri ." (QS.Al-Baqarah :222).

لايقبل الله صلاة بغير طهور
" Allah tidak akan menerima shalat dengan tanpa bersuci," (HR.Muslim).
pembagian :
bersuci (thaharah) mempunyai dua macam bentuk :
 1.  Bersuci dari kotoran, yakni dengan cara istinja' dan mengilangkan najis yang ada pada badan, pakian dan tempat.
 2. Bersuci dari hadist, yakni dengan cara wudlu, mandi, dan tayamum
Perangkat : 
Perangkat yang dapat dipakai untuk bersuci ada empat :
 1. Air, digunakan untuk mandi, wudlu, dan mensucikn najis. Adapun air yang digunakan harus air mutlaq.
 2. Debu, digunakan untuk Tayamum dan campuran salah satu basuhan untuk menghilangkan najis mugholadhoh. Adapun debu yang digunakan harus yang murni dan belum pernah dipakai.
 3. Batu, digunkan untuk istinja'. Adapun batu yang digunakan harus yang suci dan dpat membersihkan kotoran.
 4. Perangkat Samak, digunakan untuk mensamak, yakni mensucikan kulit binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i.
Macam-macam Air
air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam.
 1. Air hujan
 2. Air Laut
 3. Air Sungai
 4. Air sumber
 5. Air salju (es)
 6. Air sumur
 7. Air embun.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

EMPAT WALI QUTUB

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani
Beliau pernah berkata “Kakiku ada diatas kepala seluruh wali.” Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, bahwa beberapa wali terkemuka diberbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka dibawah kaki Syaikh Abdul Qadir al-Jilani.

Syaikh Ahmad al-Rifa’i
Sewaktu beliau pergi Haji, ketika berziarah ke Maqam Nabi Muhammad Saw, maka nampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan Nabi SAW yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke Maqam Nabi Saw tersebut. Salah seorang muridnya berkata :
“Ya Sayyidi! Tuan Guru adalah Quthub”. Jawabnya; “Sucikan olehmu syak mu daripada Quthubiyah”. Kata murid: “Tuan Guru adalah Ghaus!”. Jawabnya: “Sucikan syakmu daripada Ghausiyah”.
Al-Imam Sya’roni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syaikh Ahmad al-Rifa’i telah melampaui “Maqamat” dan “Athwar” karena Qutub dan Ghauts itu a…

NASKAH DRAMA JUDUL " KESABARAN "

KESABARAN

Sebuah cerita yang mengisahkan seorang remaja dari ekonomi lemah yang giat dan gigih dalam berusaha, semenjak dari bangku SD hingga sampai di perguruan tinggi mencari biaya sendiri dan dengan penuh ejekan atau cemoohan teman-temannya. Namun beliaunya mengadapinya dengan sabar, akhirnya Allah menjadikannya beliaunya menjadi orang sukses.
Para hadirin sekalian, marilah kita saksikan pagelaran teater cilik siswa-siswi SDN ....... Dengan mengangkat cerita “ Seorang penyabar “.
Dengan para pemain :
1. Ardy sebagai seorang penyabar diperankan oleh Ayub Abdurrahman Priono
2. Eka Fitria Riana sebagai Ibu Ardy
3. Muhammad fahri Muzakki sebagai guru
4. Andreas Bayu kusuma sebagai Joni
5. Thomas sahabat Joni diperankan oleh Siswo Muhammad Arif Nugroho
6. Fatimah dan Zahro sebagai sahabat Ardy diperankan oleh Sasisania Dewantari dan Laili
7. Mbah dukun diperankan oleh Fadil

Hadirin yang berbahagia inilah teater cilik siswa-siswi SDN ............ disutradai oleh Ibu Khusnul Hidayat selamat menyaks…

DOA AWAL DAN AKHIR TAHUN BULAN MUHARRAM / SURO

DOA AWAL TAHUN DI BACA HABIS MAGHRIB TGL 1 MUHARRAM

DAN DOA AKHIR TAHUN DI BACA SETELAH ASHAR TGL 29 DZULHIJJAH

SEMOGA BERMANFAAT. AMIN.

DOA DIATAS DAPAT ANTUM DOWNLOUD DISINI UNTUK AWAL TAHUN  DAN DISINI  UNTUK AKHIR TAHUN